SADARBĪBA

Nu jau 9. gadu ik vasaru mūs apciemo draugi no Vācijas. Šajā laikā esam ieguvuši sev daudz jaunu paziņu, tas palīdzējis mums labāk apgūt svešo valodu. Tomēr galvenais ir ticības pieredze un savstarpējā sapratne, kas radusies divu tautu jauniešu starpā.

Pērn vācu jauniešus uzņēmām augustā. Kopā dziedot, lūdzot (ikrīta svētbrīži), strādājot, spēlējot spēles, peldoties un pavadot laiku kopīgās sarunās, mēs esam iepazinuši cits citu.

Marion Kunz, vācu grupas vadītāja, atzīst, ka Latvija ir skaista valsts ar jaukiem cilvēkiem. Viņi stāsta to paziņām Vācijā, aicina braukt uz šejieni un pārliecināties par to pašiem. Vairums šo cilvēku ir saistīti ar baznīcu.Viņi ierodas un stāsta, kā viņi saprot Dieva Vārdu, un bieži vien pēc šādām sarunām ap sirdi ir viegli un gaiši, daudz kas kļūst labāk saprotams. Arī draugu palīdzība mūsu baznīcai nav maznozīmīga. Ar mūsu kopīgo darbu ir sakārtota sakristejas telpa, veikti darbi baznīcas pamatu saglabāšanai, tapis spēļu laukums bērniem pie baznīcas, šogad ierīkots celiņš uz baznīcu. Tākā vācu jaunieši ierodas ar saviem mikroatobusiem, varam viņiem parādīt arī Latvijas skaistākās vietas.

Vācu jauniešu apmeklējums Madlienas draudzē ir brīnišķīgs piedzīvojums ne tikai draudzes locekļiem, bet arī ciema iedzīvotājiem. Šajās dienās ikviens var redzēt un piedzīvot, ka var dzīvot arī Baznīcā. Pirms 3 gadiem vācu grupas vadītāja Mariona Kunca mēnesi dzīvoja Madlienā, lai palīdzētu organizēt un veidot draudzes ikdienu. Neatsverama bija viņas palīdzība jauniešu darba vadīšanā, padomi Bībeles stundu un svētbrīžu veidošanā, atstātie materiāli svētdienas skolai un jauniešu darbam.

Līdz Marionas atbraukšanai mūsu draudzē nebija savas jauniešu grupas, bet nu mēs regulāri tiekamies katru piektdienu, lai pārrunātu Bībeles tekstus, lūgtu, izrunātu problēmas, vienkārši būtu kopā. Arī pārējie ciema jaunieši atzīsts, ka mēs esam citādāki, ka mūs vieno kas īpašs.