KONTAKTI

Madlienas Evanģēliski Luteriskā draudze
Madlienas pagasts
Ogres rajons
LV – 5045

e-pasts: verpejarasma@inbox.lv

Madlienas ev.lut draudzes rekvizīti:
Madlienas ev. – lut. draudze
Reģ. nr 90000284761
Banka CITADELE
konta nr. LV38PARX0015383000001 (EUR)

Draudzes mācītājs Osvalds Miglons
26536094