Sprediķis – 15.05.2022.

Sprediķis – 15.05.2022.

Sirsnīgs sveiciens visiem saules apmirdzētā pavasara dienas rītā! Ir tik patīkami pēc lietainām dienām atkal baudīt saules silto pieskārienu. Tieši tāpat mūsu dvēsele ilgojas pēc Dieva maigā un mīlošā apskāviena. Lai Kunga svētīta jaunā nedēļa, lai piepildās viss iecerētais un nodomātais. Bet tagad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis, un neviens jūsu starpā Man…

Sprediķis – 08.05.2022.

Sprediķis – 08.05.2022.

Sirsnīgs sveiciens visiem šajā svētku rītā, kad savās ģimenēs godinām māmiņas – Dieva dotās jaunās dzīvības nesējas šajā pasaulē. Paldies Dievam par katru sievieti – māti. Baznīcas liturģiskajā gaitā šai svētdienai dots nosaukums – Jubilate Deo -Gavilējiet Dievam. Mēs aizvien priecājamies par Kristu un Viņa augšāmcelšanos. Par prieku un tā veidiem šodienas pārdomas. Vēl mazu…

Sprediķis – 01.05.2022.

Sprediķis – 01.05.2022.

Labrīt visiem un sirsnīgs sveiciens darba svētku dienā. Kristīgās draudzēs šodien svin labā Gana svētdienu. Ir līdz pat mūsu dienām gana amats saglabājies un tas norāda cik tas svarīgs un nozīmīgs. Kristus saka: Es Esmu labais Gans. Par ganiem un mums kā ganāmajām avīm šodienas pārdomas. Lai Dieva svētīta un izdevusies jaunā nedēļa! “ES ESMU…

Sprediķis – 17.04.2022.

Sprediķis – 17.04.2022.

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! Šis Lieldienu rīta sveicinājums un atbilde uz to, apliecina, ka Dieva Dēla Jēzus Kristus cilvēces pestīšanas misija ir sekmīgi pabeigta un piepildīta. Mūžīgā dzīvība ir uzvarējusi nāvi un tās izraisītājus -sātanu un grēku. Mūs sveicina un iepriecina saulains rīts. Lai prieks arī mūsu katra sirdī un dvēselē par Kristus augšāmcelšanos!…

Sprediķis – 15.04.2022.

Sprediķis – 15.04.2022.

Šodien mūsu Kunga Jēzus Kristus krustā sišanas diena. Viņš iznesa mūsu ikviena smago dzīves krustu, lai katra mūsu ikdienas krusts nebūtu tik smags un nospiedošs. Nesīsim ikviens savu dzīves krustu kopā ar Jēzu! Jņ 19; 16.17. Tad Pilāts Jēzu atdeva tiem, lai tie Viņu sistu krustā. Tad tie saņēma Jēzu. Un Viņš, Savu krustu nesdams,…

Sprediķis – 10.04.2022.

Sprediķis – 10.04.2022.

Labrīt, mīļie draugi, Pūpolu svētdienā! Iesākas Klusā nedēļa – Jēzus ciešanu kulminācija ar krusta nāvi noslēgumā. Šīs svētdienas centrālais notikums – Jēzus iejāšana Jeruzālemē. Par to šodienas pārdomās. 11.00 tiešraide no Lēdurgas baznīcas. Dieva svētītu un pārdomām bagātu Kluso nedēļu jums visiem! Un, kad tie tuvojās Jeruzalemei un nāca pie Betfagas, pie Eļļas kalna, tad…

Sprediķis – 03.04.2022.

Sprediķis – 03.04.2022.

Sveiciens, mani mīļie, skaistā, saules pielietā rītā! Asas diskusijas, pārmetumi, pat apvainojumi – esam noteikti ikviens ar to saskārušies. Tieši tāpat kā Jēzus. Par to šodienas Dieva vārdā. Dieva vadību un svētības ikvienam jauno nedēļu uzsākot! Kurš no jums Man var uzrādīt kādu grēku? Bet, ja Es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat Man? Kas no…

Sprediķis – 27.03.2022.

Sprediķis – 27.03.2022.

Labrīt, mīļie, Dieva žēlastībā. Kristus saka- Dodiet jūs viņiem ēst. Milzīgs izaicinājums, vai tas mums pa spēkam? Par to šodienas Dieva vārdā. F.b. tiešraide no Lēdurgas ierastā laikā 11.00. Lai visiem svētīts Gavēņa laiks! Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir, Tiberijas, jūrai. Bet Viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc ka tie redzēja tās…

Sprediķis – 20.03.2022.

Sprediķis – 20.03.2022.

Manas acis raugās uz to Kungu vienmēr, jo Viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem – tā vēstī šo nedēļu ievadošais Psalms. ( Ps. 25;15.) Dieva gādīgais un mīlestības pilnais skats vienmēr ir mums pievērsts, vai mūsējais Viņam arī? Lai Dieva svētīta jaunā nedēļa! Pēc tam Viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu…

Sprediķis – 13.03.2022.

Sprediķis – 13.03.2022.

Reminiscere- nekad neaizmirsti- tā Baznīcas gada gājumā tiek saukta šī svētdiena Gavēņa laikā. Vienmēr atcerēsimies tos svētīgos brīžus, kurus esam pavadījuši kopā ar Dievu – savu mīļo Pestītāju. Gan tos varenos un iespaidīgos piedzīvojumus, gan arī tos vienkāršos un ikdienišķos, jo bieži vien tieši tajos Dievs mums var tik pārsteidzoši atklāties. Lai Dieva svētītām atklāsmēm…