Glika ozoli

Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā, un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu, 2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoliņi gan pie baznīcām un draudžu mājām, gan, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – parkos, pie skolām un citās publiskās vietās, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm. Lai šie ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.

Ernsts Johans Gliks (1652 — 1705) ir pirmais Bībeles tulkotājs latviešu valodā. Viņu var dēvēt par “mūsu zemes Luteru”. Gliks ir dzimis 1652. gada 10. novembrī, Saksijas pilsētā Vetīnā, mācītāju dzimtā. Gliks ieguva labu izglītību Vācijā, īpaši Vitenbergā. Pēc studiju beigām 1673. gadā Gliks ieradās Zviedru Vidzemē, kur apguva latviešu un igauņu valodu un sajuta aicinājumu veikt Bībeles latvisko tulkojumu no senajām valodām. Gliks ir kalpojis kā Daugavgrīvas cietokšņa garnizona militārais kapelāns, bet savu uzskatu dēļ 1683. gadā viņš tika pārcelts uz Alūksni, kur kļuva par Marienburgas cietokšņa mācītāju. 1687. gadā Gliks kļuva par Kokneses iecirkņa prāvestu.

Zīles no Glika ozoliem pie Alūksnes mācītājmuižas tika salasītas jau 2016. gada rudenī un nodotas Latvijas valsts mežu Jelgavas kokaudzētavai. Nu jaunie kociņi ir gatavi stādīšanai un š.g.pavasarī tika uzsākta projekta realizācija visā Latvijā un turpinās arī septembra un oktobra mēnešos.        

2. oktobrī – Pļaujas svētkos arī Madlienas ev. lut draudze iestādīja 3 ozoliņus vēsturiskajā Mācītājmuižas teritorijā, tagadējā Latvijas pagastu ozolu birzī. Svētbrīdi vadīja draudzes mācītājs Osvalds Miglons.

Klātesošie  no sirds vēlēja mazajiem kociņiem augt lieliem un kupliem.

Vakarā baznīcā varējām baudīt brīnišķīgu garīgās mūzikas koncertu Ogres sieviešu kora RASA izpildījumā. Paldies, ka dzirdinājāt mūsu dvēseles. Kopā ar kori klausītājus priecēja arī soliste Elizabete Laura Porgante un koncertmeistare Dzintra Vīcupe.