“Mana Madliena” 2018. gada oktobris

Madlienas ev.-lut. baznīca svin savu 580. jubileju.

Izsenis Madlienas pagasta centrā slejas baznīca, kas vienmēr ir bijusi veldzes, garīguma un atbalsta sniedzēja ceļiniekiem, sasirgušajiem un lūdzējiem. Šodien dievnams ir kļuvis par mūsu dzīves ierastu sastāvdaļu. Vieni tājā iegriežas, citi ikdienā mēro ceļu garām, ik pa laikam paveroties augšup – ar klusu domu, cerību, vēlēšanos. Un tā jau 580 gadus. Tieši tik daudz kopā ar kristīgās draudzes locekļiem, pagasta iedzīvotājiem un vienkārši ticīgiem cilvēkiem atzīmējām š.g. 15. septembrī, pulcējoties jubilejas svētku dievkalpojumā. Gandarījums par to, ka kopā ar mums svētku dievkalpojumu vadīja Viņa eminence arhibīskaps J. Vanags, kuram palīdzēja prāvests Dz. Laugalis un palīgmācītājs V. Cīrulis. Padevība, ticība, līdzcilvēku mīlestība ir tās vērtības, kuras savā sprediķī uzsvēra arhibīskaps. Tās palīdzējušas mūsu tautai saglabāt ticību un cerību gadsimtiem ilgi, saglabāt savu dievnamu, garīgumu un dot spēcinājumu cilvēkiem.

Dievkalpojuma laikā īpaši svinīgā atmosfērā arhibīskaps J. Vanags pasniedza Madlienas baznīcas draudzes vadītājai Rasmai Vērpējai ev.-lut. baznīcas apbalvojumu „Uzticības Vairogs”, ko piešķir par nopelniem draudzes un baznīcas labā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana baznīcas un draudzes labā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde. Ikviena kalpošana baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izpausmes labā. Draudzes locekļi un klātesošie dalījās savā priekā par Rasmas Vērpējas pašaizliedzīgās kalpošanas augsto novērtējumu. Svētku sveicienam pievienojās arī  Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs O. Atslēdziņš, kultūras nama vadītāja E. Ratmeistere, Madlienas vidusskolas direktors E. Viņķis, K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore V. Ervalde u.c., vēlot spēku un enerģiju draudzei, kas kopj garīgumu tautā un apkārtnes cilvēku sirdīs. Svētku dalībniekiem bija lieliska iespēja noklausīties mākslinieces Evitas Zālītes koncertu un vērot izstādi par Madlienas baznīcas attīstību cauri gadsimtiem.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis