“Madlienas vēstis” 2012. gada augusts

Skaistākās dienas vasarā.

Kopā ar somu bērniem

Piedzīvojumi uz kuģa, ļavāmies seju apgleznošanai

Pēc Bībeles stundas

Jau 7 gadus Madlienas svētdienas skolas bērnus vieno draudzība ar somu draugiem. 6 gadus mūsu draugi ieradās pie mums Latvijā organizētajās nometnēs, apciemoja mūs ziemā, bet šogad tikām uzaicināti uz nometni Somijā Tā nu 18 Madlienas bērnu 2.VII devās tālajā ceļā. Uztraukums, bailes neziņa. Ceļā pārguruši, bet piedzīvojumu pilni, ieradāmies nometnes vietā. Tikko bijām iebraukuši nometnes teritorijā, viss nogurums bija pazudis, kā ar roku Piedzīvojumi uz kuģa, ļavāmies seju apgleznošanai Pēc Bībeles stundas Kopā ar somu bērniem noņemts. Tikām viesmīlīgi sagaidīti un varējām iekārtoties namiņos, kas atradās jūras krastā.

Iepazīšanās ar somu bērniem, kopīgas rotaļas, spēles.

Katrs rīts sākās ar svētbrīdi un nometnes karoga pacelšanu mastā, vakari noslēdzās ar karoga noņemšanu. Un tā katru dienu. Ekskursija pa atpūtas parku, sportiskās aktivitātes, spēles un rotaļas, Bībeles stundas, peldēšanās, ceļojums pa milzīgajām Karitas un Tāges siltumnīcām, skolas apmeklējums, tikšanās ar atbalstītājiem.

Vakaros bērni rakstīja dienā piedzīvoto. Te minēšu tikai dažu bērnu teikto:

Amanda B. – bija tik skumji aizbraukt, mēs visi tā raudājām.

Monta – mums katram atļāva izvēlēties un paņemt līdzi uz mājām vienu puķi, tas bija ļoti, ļoti forši un mīļi.

Megija – pienākot vakaram, jutu, cik daudz mīlestības esmu saņēmusi pa visu dienu, ejot gulēt, smaidīju no visas sirds.

Luīze – man ļoti patika Bībeles stundas, akmens apgleznošana.

Gerda – man ļoti patika, kad vakaros pie mums nāca somu jaunieši, nodziedāja nakts dziesmiņu un mūs samīļoja.

Monta – man patika, ka varēja tik labi paēst.

Laiks lutināja. Iegūti jauni draugi. Esam vislielāko paldies parādā somu draugiem par mums doto iespēju būt šajā nometnē.

Svētdienas skolas skolotājas Rasma un Edīte