Sprediķis – 17.07.2022.

Labrīt, mani mīļie! Vai mums viss pietiek, lai justos labi? Vai dvēsele pabarota un miesa savu daļu saņēmusi? Jeb varbūt kurai pusei tiek vairāk un kurai mazāk? Kā visu sabalansēt? Par to šodienas pārdomās. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī! Tanīs dienās, kad tur daudz ļaužu bija un tiem nebija ko ēst, Jēzus aicināja Savus…

Sprediķis – 19.06.2022.

Labrīt, mani mīļie atbalstītāji! Mums dzīvē jāizdara dažādas izvēles, kad saņemam kādus aicinājumus. Ko izvēlēties, pie kā palikt, kam sekot? Par to šodienas pārdomas. Lai svētīta jaunā nedēļa! “Bet Viņš sacīja tam: “Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: nāciet,…

Sprediķis – 12.06.2022.

Sirsnīgs sveiciens, Kristū mīļotie, Trīsvienības svētku svētdienā! Iet un darboties Kristus aicinājumā un apliecināt Dieva mīlestību savā dzīvē – tas ir ikviena kristīta cilvēka pamudinājums, ko viņš no paša Dieva ir saņēmis. Lai Dievs mūs ikvienu svētī, ka šo aicinājumu spējam realizēt savā dzīvē! Bet Viņa vienpadsmit mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur…